Referencje

Współpracowaliśmy dotychczas z wieloma firmami na rynku polskim oraz rosyjskim. Niezależnie od wielkości firmy z jaką współpracujemy, jak również skali danego zlecenia, do wszystkich naszych Klientów podchodzimy z takim samym zaangażowaniem oraz otwartością. Otrzymaliśmy w ostatnich latach szereg referencji, które w naszej ocenie mogą potwierdzić nasze wysokie zaangażowanie w wykonywane zadania projektowe oraz inwestycyjne.