Publikacje

Wybrane publikacje oraz artykuły napisane przez nas:

Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1/2017
Dwumiesięcznik naukowo - techniczny
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
arch. Andrzej Kuryłek
Aspekty prawne realizacji oraz rejestracji obiektów sytuowanych na wodzie [PDF]
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie nr 3(30) 2016
arch. Andrzej Kuryłek
Wydobycie wraku samolotu Cessna 150M z koryta rzeki Wisła [PDF]
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo nr 9/I/2016
Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej
arch. Andrzej Kuryłek
Pływająca Szkoła w Nigerii [PDF]
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/2016
Dwumiesięcznik naukowo - techniczny
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
arch. Andrzej Kuryłek
Charakterystyka projektu Sea Forest Island w Tokio,
wykorzystującego odpady do tworzenia sztucznych wysp [PDF]
Przestrzeń i FORMA nr 27/2016
Czasopismo naukowe Polskiej Akademii Nauk
oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
arch. Andrzej Kuryłek
Osiedla na wodzie na przykładzie Waterbuurt w Amsterdamie [PDF]
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo nr 8/II/2015
Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej
arch. Andrzej Kuryłek
Zarządzanie zespołem projektowym podczas sporządzania dokumentacji architektoniczno - budowlanej  [PDF]
Architektura - murator nr 9/2001
arch. Agata Jurkiewicz
Dialog z Berlinem - wywiad z architektem Dietrichem Bangertem
Architektura - murator nr 4/2001
arch. Agata Jurkiewicz
Milenijne odmierzanie - wywiad z architektem Stanisławem Lose
Magazyn Budowlany WF-Bertelsmann nr 3/2001
arch. Agata Jurkiewicz
Wykłady we Wrocławiu
Archivolta nr 2(10)/2001
arch. Agata Jurkiewicz
Platforma stowarzyszenie na rzecz promocji architektury
Architektura - murator nr 10/2000
arch. Agata Jurkiewicz
W dwóch słowach, czyli definicja dyskusji i działania
Architektura & Biznes nr 7-8/2000
arch. Agata Jurkiewicz
Platforma 2
Regionalny przegląd architektury SARP, Wrocław '98
arch. Agata Jurkiewicz
Habitat Wrocław - Biskupin